CÀNG NÓI CÀNG THẤY NGÂY NGÔ*

Ảnh: Sưu tầm


Con cà con kê trước nghị trường
Để lòi đuôi chuột thấy mà thương
Tài hèn sức mọn ngồi sai ghế
Chánh án ngây ngô dưới tầm thường
16/6/2020
Tú Sụn
* Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói gì về vụ Hồ Duy Hải trước Quốc hội?