DẠT DÀO YÊU THƯƠNG


Yêu em nhiều nhiều lắm
Thương em thương ngút ngàn
Có em đời tươi thắm
Đâu cần nữa cao sang

Câu gừng cay muối mặn
Đi chung một con đường
Dẫu muôn vàn cay đắng
Mãi dạt dào yêu thương
10/7/2017
Tú Sụn