NÓI NHƯ CHƠI*

Ảnh: Sưu tầm


Ông Trần Lưu Quang nói
Cứ như là nói chơi
Nói để cho có nói
Nói xong rồi lại thôi

Mồm quan ta là vậy
Ông nào cũng hứa lèo
Chỉ lừa dân là giỏi
Làm thì như trò mèo

“Thành phố đã lỡ sai
phải làm lại cho đúng”!
Đã truy tố được ai
Chỉ bao che cho chúng

Vụ Thủ Thiêm tàn ác
Hai bốn năm khóc ròng
Bao mảnh đời tan nát
Hứa rồi vẫn số không

“Phải làm lại cho đúng”
Lê Thanh Hải nhơn nhơn
Tất Thành Cang còn chức
Nhà dân thì sạch trơn

Trăm quan tham còn đó
Dân Thủ Thiêm vẫn chờ
Trách nhiệm của thành phố
Cứ chờn vờn trong mơ

Tại sao không khởi tố
Sao không diệt quan tham
“Phải làm lại cho đúng”
Đúng gì như bá xàm
26/6/2020
Tú Sụn
* Phó bí thư TP HCM: ‘Thành phố lỡ sai nên phải làm lại cho đúng’