LOÀI HOA EM THÍCH

 


Sinh thời em từng nói
Em thích hoa phong lan
Cha con anh hiểu ý
Dầm mưa lo làm giàng

Anh trồng nhiều lan quý
Để cho em được vui
Nay em còn đâu nữa
Buồn này không thể nguôi

Loài phong lan em thích
Vẫn đơm hoa tươi màu
Giờ không em chụp ảnh
Lòng anh chạnh niềm đau

Mỗi sáng mai thức dậy
Anh lại ra vườn lan
Không thấy em ở đấy
Nỗi buồn lại miên man

Em ơi sao em nỡ
Bỏ anh và bỏ lan
Nhìn màu hoa em thích
Mà lòng anh nát tan
8/6/2019
Tú Sụn