DẤU CHÂN MA

Ảnh: Sưu tầm


DẤU CHÂN MA
Bóng tối giữa ban ngày
Bước chân ma lộp cộp
Lũ chuột có nghìn tay
Ấp ôm nhau giao hợp

Nắng rạng giữa màn đêm
Bước chân ma in dấu
Lũ sâu càng nhiều thêm
Hẹn hò nhau giao cấu

Vạn quái thai ra đời
Hút máu cười ngặt nghẹo
Sơn hà đang tả tơi
Bởi đoàn quân quắt quéo

Nghe rền vang tiếng mây
Thấy xám đen màu gió
Nghèo đói cứ bủa vây
Thương kiếp này lọ mọ

Tràn ngập dấu chân ma
Vô số đời nghiệt ngã
Đầy dẫy dấu chân ma
Vô số đời đày đoạ
19/2/2022
Tú Sụn