QUYẾT LIỆT TRIỆT ĐỂ KIÊU HÀ NỘI*

Ảnh: Sưu tầm


Hà Nội quyết liệt thật
Công văn khẩn từng ngày
Hà Nội triệt để thật
Chỉ đạo tay liền tay

Công viên người đông nghịt
Hà Nội ơi có hay
Chỉ chống nơi ổ dịch
Công viên thì thả tay

Triệt để kiểu Hà Nội
Thủ đô đóng cửa ngay
Công viên thành ổ dịch
Chỉ có mà ăn mày

Quyết liệt kiểu Hà Nội
Rất hay mà chưa hay
Chưa hiểu gì về dịch
Nguy cơ sẽ có ngày
30/3/2020
Tú Sụn
* Lãnh đạo Hà Nội rất quyết liệt, triệt để phòng chống dịch bệnh Covid 19, như rình để hình thành ổ dịch rồi mới chống, nơi chưa thành ổ dịch thì dân được thả rông, nên quán nhậu vẫn đông người, công viên thì người đông như kiến cỏ, thậm chí có người không đeo khẩu trang!