CÓ NHIỀU HẠNG THANH NIÊN HƯ HỎNG*

Ảnh: Sưu tầm


Hạng nhất là con nhà quan
Ăn chơi bạt mạng hoang đàng hung hăng
Dựa hơi quyền lực kiêu căng
Học hành lớt phớt lấy bằng như nhau
Hạng hai là con nhà giàu
Khoe mẽ, kênh kiệu ra màu thượng lưu
Với đời nhìn vượn nói hưu
Khinh khi kẻ khó, gây cừu kẻ eo
Hạng ba là con nhà nghèo
Trẻ trâu lêu lỏng leo trèo rong chơi
Học hành cũng chỉ cầm hơi
Tụ tập quậy phá coi trời bằng vung
Thấy người ta mà nỗi khùng
Đua xe thể hiện anh hùng như ai
Xã hội ta mất tương lai
Cũng vì ba hạng vô loài nêu trên
Hỡi thanh niên chớ có quên
Tử tế góp sức xây nền tự do
Có yên ổn mới ấm no
Có tài có đức không lo đói nghèo
13/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Lao Động: Vụ điều khiển xe máy tốc độ cao quanh hồ Hoàn Kiếm: Đủ căn cứ sẽ khởi tố