BẦU ĐỨC

Ảnh: Sưu tầm


Những bộ mặt xôi thịt
Không hợp cạ với anh
Để dễ bề liếm láp
Chúng tức ở sinh ganh

Đã bao đời lãnh đạo
VFF đã qua
Đều rắp tâm xơ múi
Tiền tài trợ hằng hà…

Đã bao đời lãnh đạo
VFF ăn dày
Tham nhũng và gái gú
Thành tích phải trắng tay

Anh không bằng đại học
Nhưng phẩm chất hơn người
Không bòn rút vơ vét
Chúng ăn, anh hổ ngươi

Từ ngày anh xuất hiện
VFF đổi thay
Nhiều cầu thủ xuất sắc
Có nhiều bàn thắng hay

Cũng vì không hợp cạ
Nên chúng đẩy anh ra
Vin cớ không bằng cấp
Anh cũng chẳng thiết tha

Giớ hâm mộ nuối tiếc
Anh: đức, tài, thanh liêm
Không anh, nền bóng đá
Rồi đây lại nghiểm chìm
10/12/2018
Tú Sụn