HẾT LIÊM SỈ ẮT CÓ QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


Con người vốn dĩ tham lam
Nhưng nhờ liêm sỉ mà cam phận mình
Sợ họ ghét, ngại họ khinh
Nên lòng tham đã ẩn hình ngủ yên
Đến thời cơm áo gạo tiền
Đẻ ra tiêu chuẩn, ưu tiên phẩm hàm
Tiền đề sinh bọn quan tham
Liêm sỉ cạn kiệt, biếng làm siêng ăn
Lòng tham càng được gia tăng
Lập bè, lập nhóm tham bằng nhiều hơn
Pháp luật lơi lỏng sinh nhờn
Không cần kín đáo nhơn nhơn trơ lì
Hết liêm sỉ chẳng sợ chi
Không tham thì biết lấy gì giàu sang
Không tham thì chẳng làm quan

13/4/2020
Tú Sụn