CÔ LIÊU

Ảnh: Sưu tầm

Khắp trời mây xám lá hoe vàng
Chỉ một mình thôi tím ruột gan
Đường cũ cỏ lan trông vắng vẻ
Lối xưa rêu phủ thấy hoang tàn
Cô liêu hận kiếp vương sầu muộn
Buồn tẻ chán đời vướng trái ngang
Đêm tối âm thầm mà gặm nhấm
Tủi thân kém cỏi bị hờn oan
29/10/2021
Tú Sụn