TRĂNG YÊU


Yêu trăng, yêu lắm trăng ơi
Nhớ trăng da diết, bồi hồi đêm đêm
Những lần được phút dịu êm
Cũng là giây phút lên tiên những lần
Ước chi trời mãi trong ngần
Cho ta có mãi một vầng trăng yêu…
30/6/2017
Tú Sụn