TIẾC THAY

Ảnh: Sưu tầm


Tiếc thay anh Đặng Trường An*
Phó viện trưởng thành bị can quá buồn
Vì tiền nên đã phát cuồng
Bất kể liêm sĩ hỏng luôn cuộc đời
Lên quan một vốn bốn lời
Không riêng anh nhé, khắp nơi vẫn là
Đời ông cho chí đời cha
Đời này mới thấy quan ta làm tiền
Lên quan nhiệm vụ đầu tiên
Hối lộ thu lại số tiền đã mua
Ung dung chễm chệ bốn mùa
Tiền vô như nước chẳng thua anh nào
Từ từ mua thêm chức cao
Cứ thế có thể lọt vào Trung ương
Làm quan thì phải biết đường
Đó là quan lộ tinh tường lối đi
Có tiền cần biết chỗ chi
Chi cho đúng chỗ muốn gì cũng xong
Đời cha cho chí đời ông
Đời này mới thấy bất công bởi tiền
Quan tham nhan nhản khắp miền
Làm quan cốt để làm tiền vinh thân
Biết là hại nước hại dân
Nhưng tiền là thứ rất cần cho quan
Có tiền mới được an nhàn
Thế nên cứ phải mua quan làm tiền
5/8/2019
Tú Sụn
* Ông Đặng Trường An. Sinh năm 1981, hiện đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, Tây Ninh. Bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 2500 USD.