THAM ĐĨA BỎ MÂM*

Ảnh: Sưu tầm


Ôi anh Mai Tiến Dũng
Anh lỡ mồm phải không
Có hiểu gì về dịch
Mà trắc ẩn trong lòng

Anh lo cho kinh tế
Như thế là tốt rồi
Nhỡ dịch lại bùng phát
Thì tiêu tùng anh ơi

Vì anh là Bộ trưởng
Nên khán thính lặng câm
Khuyên anh chớ có dại
Mà “tham đĩa bỏ mâm”!
26/2/2020
Tú Sụn
* Việc tiếp tục cho học sinh cả nước nghỉ học sẽ gây nghi ngờ về tuyến bố Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội”, ông Dũng nói.