NGHÈO KÉ*

Ảnh: Sưu tầm


Đương kiêm lãnh đạo xã
Thuộc gia đình khá giả
Ghép con vào hộ nghèo
Để được hưởng lợi theo
Đó là Trương Công Thức
Bây giờ được giữ chức
Bên đảng, phó bí thư
Mà vô công chí tư
Vẫn không bị kỷ luật
Ông công khai kì thực
Có quyền lợi sau này
Nghèo ké mà cũng hay
Chúng ta cần học tập
27/4/2020
Tú Sụn
* Trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), ông Trương Công Thức (hiện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú) hợp thức hóa, gửi 2 con trai vào một hộ nghèo để được hưởng lợi chính sách Nhà nước.