BỖNG DƯNG


Bỗng dưng trời đất quay cuồng
Bỗng dưng uất nghẹn đau buồn châu sa
Vầng trăng độ tỏ ngọc ngà
Bỗng dưng mờ mịt sương nhoà tâm can
Bão đâu xơ xác non ngàn
Giông đâu như xé, điêu tàn bến sông
Xuân mà như giữa trời đông
Giá băng tràn ngập, hư không cuộc tình
Ngỡ là đầm ấm ba sinh
Lại vương khẩu nghiệp tại mình vô mưu
Xế tà mộng ước vô ưu
Mơ mòng vô vọng, mối cừu ai gây
Trăng tàn tính kể từ đây
Tà huy rủi phận, duyên may nửa vời
Hay là nuông gió chiều khơi
Thuyền nương sóng dữ, sóng đôi nghê kình
Sầu này nguyện gánh một mình
Đau này nguyện nén cho tình vẹn nguyên
25/2/2021
Tú Sụn