ĂN DÀY

Ảnh: Sưu tầm


Đường đường trung tá công an
Ăn dày, ăn giật tràn lan hỡi trời
Bớ anh Hồ Lưu Luyến ơi
Chi mà xấu thế cho đời cười chê
Quyền trong tay lợi dụng nghề
Đổi lòng tự trọng lấy về ô danh
Tiền rất quý nhưng rất tanh
Đồng tiền bẩn thiểu đời anh ra gì
Có sức nhậu có sức chi
Ép họ trả họ khinh khi anh à
Chớ đừng hoá quỷ hoá ma
Thiên biến vạn hoá lòi ra đồng tiền
Tham tiền ăn ngủ đâu yên
Họ gởi đơn tố sẽ phiền lắm anh
Vì anh mà ảnh hưởng ngành
Tham chi để mất thanh danh cuộc đời
Vài lời góp ý vậy thôi
Mọi việc tổ chức góp lời anh nha
Giám đốc công an Khánh Hoà
Rất là kiên quyết vừa là nghiêm minh
Khuyên anh hãy giữ lấy mình

25/11/2018
Tú Sụn