HOẠ NHÂN

Ảnh: Sưu tầm


HOẠ NHÂN
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Vài hàng chữ gấm chạnh niềm châu,
Nghĩ tưởng năm canh nguyệt hé lầu.
Lá nhuộm thức lam thêm vẻ thẹn,
Sương pha khói biếc rộn thêm sầu.
Thẩn thơ trước viện, nhà khoe gió,
Đồng vọng bên tai, địch thét đâu,
Ướm hỏi trăng già khe khắc bấy,
Trêu nhau chi những sợi cơ cầu.

(Hoạ bài HOẠ NHÂN của Hồ Xuân Hương)
HOẠ NHÂN
Chí khí nam nhi hiếm giọt châu
Cuộc đời dẫu khó, sống thanh lầu
Tiền tài vốn quý…nào ham hố
Danh vọng tuy sang…chẳng vấy sầu
Xế bóng lơ mơ chưa sướng được
Tàn canh trọn giấc có buồn đâu
Cơm rau đạm bạc mà thanh thản
Phú quý vinh hoa cũng chẳng cầu
12/7/2021
Tú Sụn