MỘT VỤ XÃ HỘI HOÁ Ở BẮC NINH*

Ảnh: Sưu tầm


Chính sách xã hội hoá
Lâu nay đã đề ra
Nó nửa nạc nửa mỡ
Luôn làm khổ dân ta

Nó băng hoại giáo dục
Nó lũng đoạn giao thông
Nó phá nát kinh tế
Gây ra bao đau lòng

Nó biến tướng y tế
Nó tăng thêm lũ gian
Nó suy đồi đạo đức
Làm giàu cho tham quan

Một chính sách mở cửa
Để giải quyết khó khăn
Để giải cứu ngân sách
Nhưng thất thoát lại tăng

Lợi dụng xã hội hoá
Chúng đã khoan sức dân
Chúng dễ dàng tham nhũng
Dân hai tròng một thân

Bắc Ninh xã hội hoá
Giao đất cho VEA**
Miễn tiền sử dụng đất
Gần hai trăm héc ta

Làm giáo dục tư thục
Rồi bàn nhau phân lô
Xây nhà, xây biệt thự
Bán ra thu tiền vô

Lập một nhóm lợi ích
Có lãnh đạo Bắc Ninh
Nên báo chí phản ảnh
Bắc Ninh vẫn làm thinh

Làm thinh thì cũng phải
Vì trót chia tiền rồi
Việc này chắc không lọt
Thế nào cũng tả tơi

Xã hội hoá thế đấy
Canh bài hay để gian
Là chiêu ngon vơ vét
Cho đất nước suy tàn
25/8/2020
Tú Sụn
* Nguy cơ thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, Bắc Ninh vẫn im lặng
** VEA: tên viết tắt của Hội Khoa học kinh tế Việt Nam. Chủ chòm là ông Trần Phương (Vũ Văn Dung) nguyên Phó thủ tướng, chủ tịch hội VEA