BỎ LỌT TỘI NHẬN HỐI LỘ*

Ảnh: Sưu tầm


Chuyển mục đích sử dụng
Tại sao lại ký sai
Tất nhiên nhận hối lộ
Đã nhận thì ký sai

Nếu không nhận hối lộ
Chả dại gì ký sai
Điều đó ai cũng biết
Ăn tiền là ký sai

Ký hàng chục sổ đỏ
Chuyển mục đích đều sai
Tù treo được tuyên án
Ôi công lý như hài

Ký sai nhận hối lộ
Chung chi cho điều tra
Điều tra nhận hối lộ
Tù treo được phán ra

Một khi bỏ lọt tội
Sẽ có khối thằng no
Một khi bỏ lọt tội
Khối thằng vướng tội to

Tại sao bỏ lọt tội
Chắc chắn được chung chi
Chung chi thì bỏ lọt
Nhận chung chi tội gì?

Lãnh đạo tội hối lộ
Vì được dân chung chi
Tư pháp tội hối lộ
Vì lãnh đạo chung chi

Xử lãnh đạo ăn đất
Vì đã được chung chi
Ngành tư pháp Phan Thiết
Xét xử không ra gì

Tội hối lộ rất nặng
Mấy chục năm, tử hình
Nên chúng phải lách luật
Bảo vệ bản thân mình
23/8/2020
Tú Sụn
* Ký 32 quyết định sai phạm về đất đai, cựu Chủ tịch TP.Phan Thiết nhận án treo