GỞI EM

 


GỞI EM
Em đi biền biệt xa khơi
Nơi đây đau đáu suốt đời nhớ thương
Sống trong miên viễn đoạn trường
Sinh ra tâm bệnh khôn lường thân đau
Lai sinh hẹn hạp cùng nhau
Cơ duyên ý hợp tâm đầu như xưa
Dẫu là đã có như chưa
Chỉ nương tạm bợ cho vừa tà huy
Trong tim, em đã là duy
Trường tồn vĩnh viễn không gì đổi thay
Trần gian cõi tạm qua ngày
Được bên con cháu vui thay em à
Cầu mong em ở nơi xa
Bình yên an lạc thế là anh vui
20/7/2023
Tú Sụn