ƯỚC MONG

Ảnh: Sưu tầm


Anh cho em khối tình anh
Em xa viễn xứ anh đành để khô
Ước mong anh được xuống mồ
Để em thổn thức bớt khô khối tình
20/2/2020
Tú Sụn