NHỚ EM

Ảnh: Album nhà


NHỚ EM
Đã mấy thu rồi vắng bóng em
Vườn hoa tàn tạ rụng bên thềm
Phong lan vợ thích không buồn nở
Bông giấy anh trồng chẳng nảy thêm
Nắng nhạt chờn vờn gieo nỗi nhớ
Trăng lu thao thức rọi tàn đêm
Thẩn thơ về thuở nồng xưa ấy
Nuối tiếc bây giờ vắng bóng em
12/2/2022
Tú Sụn