NHIỆT ĐIỆN THAN

Ảnh: Sưu tầm


Nước người đang triệt thoái
Bởi ô nhiễm môi trường
Nước mình ép xây dựng
Nhiệt điện than, khôn lường

Bên Tàu là phế liệu
Về Việt Nam tỷ đô
Chúng nó khôn như rận
Còn mình thì “ngây ngô”

Vì bọn lợi ích nhóm
Ăn hối lộ mau giàu
Nên làm ngơ nhắm mắt
Nên cấu kết với Tàu

Bắc Kinh loại bỏ hết
Hà Nội đã rinh về
Giờ không khí ô nhiễm
Mới thấy là nhiêu khê

Điện gió chúng bài xích
Điện mặt trời chúng chê
Nhiệt điện than trúng đậm
Hèn nào chúng cứ mê

Điện mặt trời, điện gió
Không xơ múi được gì
Chọn điện than Trung Quốc
Vì Trung Quốc chịu chi

Cũng vì sợ ô nhiễm
Các tỉnh thành phía nam
Luôn khước từ, phản đối
Tăng thu cũng không ham

Nhóm lợi ích ngành điện
Luôn vùng vẫy hoành hành
Chúng ép cả thủ tướng*
Chỉ đạo các tỉnh thành

Mỗi năm vạn người chết
Và vạn người ung thư
Nhiệt điện than ô nhiễm
Nên cần phải khước từ
28/12/2019
Tú Sụn
* Ông Trần Viết Ngãi, chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh không phản đối nhiệt điện than.