THOÁI HOÁ

Ảnh: Sưu tầm


THOÁI HOÁ
Đất thoái hoá cây cỗi cằn
Quan thoái hoá tài sản tăng vạn lần
Quan giờ đâu có vì dân
Làm tiền vơ vét vinh thân sang giàu
Cây cằn do đất bạc màu
Dân nghèo do thói hám giàu của quan
Đời nay bỉ ổi trái ngang
Thoái hoá mà lắm bạc vàng trong tay
Cướp đêm chưa thoả cướp ngày
Vẫn ung dung sống đố ai làm gì
Thoái hoá giờ quá li kì
Vẫn thăng vẫn tiến vẫn uy vẫn tồn
Mắt dân thì bọn ác ôn
Mắt đảng thì lại linh hồn quốc gia
Màu cờ dần đã phôi pha
Máu xương ngày ấy nay là tàn tro
Người liêm thủ phận âu lo
Kẻ nịnh rầm rộ lắm trò leo cao
Kêu trời sự thật là sao
Kẻ ăn thừa mứa kẻ đào không ra
Đứa ngu thì được làm cha
Đứa khôn vẫn mãi mãi là dân đen
Thằng gian được thưởng được khen
Người ngay vẫn nhận phận hèn làm vui
Trời ơi có thấy bùi ngùi
Vì sao thoái hoá bốc mùi thơm tho
27/1/2022
Tú Sụn