KÍNH GỞI BÁC GIÁP*

Ảnh: Sưu tầm


Bác có buồn không, bác chán không?
Nơi nơi vẫn thắm sắc cờ hồng
Công lao vĩ đại vang trời đất
Chiến tích lẫy lừng rạng núi sông
Thế đấy quân thù luôn chiến bại
Nhưng mà đất nước chẳng như mong
Mua quan, bán chức niềm tin cạn
Bác có buồn không, bác chán không?
2/8/2020
Tú Sụn
* Đại tướng Võ Nguyên Giáp.