MỢ TÔI**

Anh: Gia đình Mợ tôi


Tuổi đà sắp sửa tám mươi
Dáng đi mạnh mẽ, nụ cười vẫn xuân
Gian lao, khổ nhọc đã từng
Vượt qua bĩ cực, không ngừng vươn lên
Một đời gắng sức làm nên
Một đời quả cảm, vững bền lòng son
Yêu chồng, trách nhiệm cùng con
Việc nhà việc nước vẹn tròn, đảm đương
Với thân thuộc rất mến thương
Bà con chòm xóm khiêm nhường, sẻ chia
Một thời dậy sớm thức khuya
Một thời nặng nhọc đầm đìa mồ hôi
Giờ đây tất cả qua rồi
Cháu con khôn lớn, đầy vơi nỗi lòng
Tà huy thụ hưởng thong dong
Mợ tôi thế đấy! Vô song trên đời
Đúng là trên cả tuyệt vời
Tấm gương nhân hậu sáng ngời tôi yêu
7/3/2019
Tú Sụn
** Mợ là vợ của Cậu cả trong nhà, ở miền Bắc gọi là Bác Cả.