HÀ NỘI MÙA THU

Ảnh: Sưu tầm


HÀ NỘI MÙA THU
Tĩnh mịch Hồ gươm gợn bóng mây
Heo may e ấp suốt canh chầy
Rêu phong phố cổ sương sa phủ
Gió động sấu già lá úa lay
Lăng Bác uy nghi đầy nỗi nhớ
Ba Đình lịch sử rợp cờ bay
Thu về Hà Nội luôn trầm mặc
Man mác lòng người mãi đắm say
10/9/2023
Tú Sụn