BUÔN GIAN BÁN LẬN

Ảnh: Sưu tầm


CON BUÔN
Tác giả: Tú Xương
Ai đấy ai ơi khéo hợm mình!
Giàu thì ai trọng, khó ai khinh ?
Thằng Ngô mất gánh, say câu chuyện
Chú lái nghiêng thoi mắc giọng tình
Có khéo có khôn thì có của,
Càng già càng trẻ lại càng xinh.
Xuống chân lên mặt ta đây nhỉ ?
Chẳng biết rằng dơ dáng dại hình!

(Hoạ bài ĐI BUÔN của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
BUÔN GIAN BÁN LẬN
Con người rất muốn của về mình
Giàu có làm cha, khó họ khinh
Bán lận lọc lừa, đâu viện lý
Buôn gian bắt chẹt chẳng vì tình
Bạc tiền rủng rỉnh cho đào đẹp
Của cải dồi dào lấy vợ xinh
Ma mãnh đi buôn thì lãi lớn
Mai về âm phủ chịu hành hình
8/7/2021
Tú Sụn