PHÒNG TIẾP DÂN KIỂU MỚI**

Ảnh: Sưu tầm


Mời về tỉnh Nam Định
Để xem họ tiếp dân
Phòng tiếp dân kiểu mới
Kính kín bưng xung quanh

Họ đục một cái lỗ
Để dân rúc đầu vào
Làm việc với cán bộ
Trông thấy chẳng ra sao

Đi từ ba giờ sáng
Để lấy số sắp hàng
Kính chắn nghe không được
Bực mình la oang oang

Tiếp dân như cái chợ
Thiếu lịch sự văn minh
Cán bộ cũng to tiếng
Nhìn thấy ngán và khinh

Đề nghị tỉnh Nam Định
Tiếp dân cho đàng hoàng
Đừng để dân cúi rạp
Chui qua lỗ nhà quan

Cần chấn chỉnh cán bộ
Không được cãi tay đôi
Nói với dân đúng mực
Cấm đối xử lôi thôi
14/4/2019
Tú Sụn
** Tỉnh Nam Định thiết kế phòng tiếp dân dùng kính che kín chỉ đục một cái lỗ để dân rúc đầu vào làm việc với cán bộ, cán bộ thì cãi tay đôi với dân!