TẾT ĐỂ MÀ CHI

Ảnh: Sưu tầm


Chút nắng chờ xuân héo hắt rơi
Chừng như tết ở tận chân trời
Mai chưa nhú nụ hòng xuân đến
Trúc đã cong cần đợi lá rơi
Rượu đắng tràn ly lòng ảo não
Mi cay cạn giọt lệ sầu đời
Thà đừng có tết không dằn vặt
Tết để mà chi thảm lắm thôi
2/3/2020
Tú Sụn