TẠI AI

Ảnh: Sưu tầm


Côn đồ cát cứ công khai
Hung hãn, trấn lột kéo dài nhiều năm
Xe cứu thương đón bệnh nhân
Phải nộp phí bãi, mỗi lần vào ra
Viện quân y một linh ba
Có không dung túng bóng ma, cô hồn
Công an mỗi phường một đồn
Mà sao không biết du côn đánh người
Nghĩ mà thấy quá nực cười
Xảy ra vô lý, tày trời tại ai?
Quản lý buông lỏng dài dài

15/8/2018
Tú Sụn