THÓI QUAN – TẬT QUYỀN

Ảnh: Sưu tầm


Cũng là con người đó
Nhưng làm dân bình thường
Thì chan hoà lịch sự
Trong lòng luôn khiêm nhường

Cũng là con người đó
Nhưng đi vào tu hành
Thì từ bi, đức độ
Lòng luôn vì chúng sanh

Cũng là con người đó
Nhưng khi được làm quan
Thì sinh ra tật xấu
Trong lòng luôn dối gian

Là sự đời có thật
Xảy ra ở Việt Nam
Quan, quyền và thói, tật
Kênh kiệu và tham lam

Từ một con người tốt
Khi trao cho chút quyền
Là xa rời quần chúng
Là vênh váo lên liền

Huống chi một kẻ xấu
Luồn cúi để lên quan
Tất nhiên sẽ khoe mẽ
Tất yếu sẽ gian ngoan

Chuyện thường ngày ở huyện
Từ quan nhỏ đến to
Đều như một khuôn đúc
Thói, tật chẳng hay ho

Chuyện xảy ra đều khắp
Cả hành chính, chuyên môn
Đâu đâu cũng lên mặt
Gặp dân là dạy khôn

Nhất là cấp phường, xã
Quan trọng hoá, hàm hồ
Để cai trị cho dễ
Nên… ác bá, côn đồ

Chỉ ở thời phong kiến
Có thói quan – tật quyền
Sao xã hội chủ nghĩa
Mà không giữ nét riêng

Sang nước người mà học
Họ dân chủ thế nào
Với dân họ một mực
Tôn trọng và đề cao

Xin có lời nhắn nhủ
Hãy luôn vì người dân
Nói năng cho lịch sự
Đối xử luôn ân cần

Hãy ghi hình ảnh đẹp
Hãy giữ nét văn minh
Hãy tôn trọng pháp luật
Hãy yêu nhân dân mình
25/6/2018
Tú Sụn