TƯỚNG

Ảnh: Sưu tầm


Thay vua trông việc nước
Thời phong kiến xa xưa
Được gọi là Tể tướng
Luôn hưởng được móc mưa

Người đứng đầu Chính phủ
Của các nước ngày nay
Được gọi là Thủ tướng
Lo cho dân từng ngày

Người cầm quân thắng giặc
Đó là những tướng tài
Luôn nêu gương anh dũng
Lưu danh mãi không phai

Người làng nhàng, khôn khéo
Chạy kiếm chức, kiếm trần
Là tướng mua đích thực
Không giúp gì cho dân

Người chức trọng, quyền năng
Mà hối lộ, tham nhũng
Thì gọi là tướng ăn
Nhân dân luôn khinh bỉ

Người lưu manh, giật dọc
Gây kinh hoàng, tai ương
Thì gọi là tướng cướp
Cả nhân gian khinh thường

Đất nước ta nhiều tướng
Nhưng chỉ có tướng tài
Được muôn người nể phục
Đếm trên đầu ngón tay

Với tướng ăn, tướng cướp
Là loại tướng thấp hèn
Nên loại khỏi xã hội
Cho yên lòng dân đen

Còn loại tướng chễm chệ
Được gọi là tướng mua
Vẫn ung dung tại vị
Vẫn khoe khoang bốn mùa

Ngẫm sự đời hay thật
Cũng đều là tướng thôi
Mà chia ra nhiều loại
Đúng hay không hỡi trời!
2018
Tú Sụn