CŨNG LÀ…(lẩy Kiều)

Ảnh: Tự chụp


CŨNG LÀ… (lẩy Kiều)
Cũng là thịt cũng là da
Cũng lông cũng lá thế mà chê-khen
Một lạ bằng tạ cái quen
Khiến cho nam giới bao phen bẽ bàng
Cũng là hốc cũng là hang
Cái không điếm xỉa cái càng nhào vô
Chi ra của đống tiền bồ
Thân bại danh liệt cơ đồ trắng tay
“Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.”*
Ruộng nhà cỏ mọc bề bề
Hoá thành ruộng trỗi bỏ bê không cày
Ruộng người mường tượng hay hay
Cất công tiếp cận để cày không công
“May thay giải cấu tương phùng,
Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa.”*
Cũng là thịt cũng là da
Thôi thì thôi thế của ta ta dùng
….
4/8/2023
Tú Sụn
* Trích Kiều của Nguyễn Du