CÁI QUẦN QUÈ

Ảnh: Sưu tầm


Chưa què mà mặc quần què
Ống dài ống ngắn để loè ta đây
Ngẫm ra thấy cũng hay hay
Vừa ít tốn vải, tiền may đỡ nhiều
Ôi chao là quá cao siêu!
…..
Tiếc thay, dáng vóc yêu kiều còn đâu
13/4/2018
Tú Sụn