RỐT CUỘC*

Ảnh: Sưu tầm


Không nghe Bác Hồ dạy
Mà chường mặt làm quan
Dân không thể chấp nhận
Một ông quan dối gian

Làm quan mà gian đối
Sẽ chẳng chóng thì chầy
Cũng bị lột mặt nạ
Sẽ bị hạ nhục ngay

Trách Đảng ta hời hợt
Để bọn gian chui sâu
Rồi đổ cho “chuyển hoá”
Muộn rồi mới thấm đau

Trách Đảng ta nhu nhược
Như nước đổ lá môn
Cứ giơ cao đánh khẽ
Quan gian mãi sinh tồn

Trách Đảng ta vô cảm
Trước vấn nạn tràn lan
Cứ bình chân như vại
Cho dù dân khóc than

Về hưu mới kỷ luật
Đương chức vẫn trơ lì
Hết chức mới cách chức
Không có ý nghĩa gì

Xã hội oán thán quá
Rốt cuộc để dân yên
Bắt tép riu, cá nhỏ
Toàn là “cựu” với “nguyên”
16/9/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Báo mới:Ông Võ Ngọc Hòa, cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) bị khởi tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.