NÓI NĂNG CHI LẠ*

Ảnh: Sưu tầm


Anh nói năng chi lạ
Quyền chức ở trong tay
Đang những ngày nguy cấp
Tại sao không mua ngay

Ba trăm máy trợ thở
Trên tám triệu người dân
Lẽ ra anh thấy vậy
Mua gấp vì đang cần

Nếu dịch nó bùng phát
Đã có sẵn dự phòng
Chống dịch phải toàn diện
Là nguyên tắc biết không?

Mua ngay đi anh nhé
Đừng đợi chờ ai cho
Quyền trong tay anh nắm
Trách nhiệm anh phải lo

Phải gỡ bỏ bài báo
Để đó người ta chê
Chủ tịch sao nói vậy
Anh có thấy bị “quê”?
3/4/2020
Tú Sụn
* Chủ tịch Hà Nội: 8 triệu dân chỉ có 300 máy thở, để dịch bùng phát là đại họa