THU TUYỆT DIỆU

Ảnh: Sưu tầm


Nắng nõn vùi trong những nhánh thu
Hiu hiu gió nhẹ vén sương mù
Từng làn dìu dịu thơm ngan ngát
Vạn giọt lung linh bóng nguyệt lu
Ánh mắt yêu kiều dâng rạo rực
Bờ môi ngọt lịm hẹn như ru
Song đôi chất ngất yêu triều mến
Tuyệt diệu êm đềm dưới ánh thu
21/8/2020
Tú Sụn