CHIỀU TÍM

Ảnh: Sưu tầm


CHIỀU TÍM
Cổ độ hoang liêu vắng bóng thuyền
Hoàng hôn tím sẩm nỗi niềm riêng
Đầu ghềnh sương khói mơ màng thảm
Cuối bãi cỏ lau ảo não phiền
Nỗi nhớ nôn nao luôn réo gọi
Niềm thương rạo rực chẳng nào yên
Cách xa biền biệt mong ngày tháng
Biết đến bao giờ mới hợp duyên
25/2/2022
Tú Sụn