CHƯA NGON*

Ảnh: Sưu tầm


Anh này nói vậy chưa ngon
Trong cơn đại dịch vẫn còn du di
Giàu thây kệ, phải cách ly
Cộng đồng đe doạ kể chi hạng này
Ỷ giàu múa mỏ khua tay
Bất chấp pháp luật, trị ngay kịp thời
“Có điều kiện” kệ anh ơi!
“Thiếu hợp tác” xử tới nơi anh à
Cớ chi than vãn qua loa
Đường đường danh chính anh là cấp cao
Xử lý cho để tự hào
Chớ đùng nhu nhược đồng bào vạ lây
24/3/2020
Tú Sụn
* “Một số du học sinh ở Châu Âu là con cháu của gia đình có điều kiện nên khi về đến sân bay Nội Bài có biểu hiên thiếu hợp tác”! Thiếu tướng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ biết than vãn!