QUYỀN LỰC VÀ ĐẠO ĐỨC*

Ảnh: Sưu tầm


Tôi hoàn toàn nhất trí
Với nhà báo Nhị Lê
Đã nói thẳng nói thật
Không dông dài lê thê

Khi đã giao quyền lực
Cho kẻ vô đạo đức
Như thả rông thú hoang
Vào xã hội, là thực

Giờ xem xét là muộn
Thú hoang đã đầy trời
Mấy nhiệm kỳ chao đảo
Nền kinh tế tơi bời

Thú hoang leo rất cao
Vào cả bộ chính trị
Vào Trung ương uỷ viên
Hiện vẫn đang tại vị

Thú hoang chui rất sâu
Ngồi cả ghế bộ trưởng
Đứng đầu nhiều địa phương
Đang ngất nga ngất ngưởng

Thú hoang chiếm bộ máy
Khắp cả nước tung hoành
Nhân dân đang cùng cực
Vì chúng nó đang hành

Trách Đảng đã buông lỏng
Hời hợt không kiểm tra
Những kẻ vô đạo đức
Chui rúc vào Đảng ta

Những kẻ vô đạo đức
Đã được giao quyền lực
Chúng lại chọn, lại giao
Cho người vô đạo đức

Cứ thế và cứ thế
Đảng ta sẽ còn gì
Trong Đảng toàn là thú
Thì Đảng sẽ là chi?

Nỗi lo của dân tộc
Đang có Đảng quang vinh
Giờ đang bị mục ruỗng
Làm sao được yên bình

Một nhiệm vụ cấp bách
Để cho Đảng tồn vong
Loại kẻ vô đạo đức
Nhân dân đang một lòng

Đảng ta phải trong sạch
Nhân dân mới tin yêu
Đảng vì dân vì nước
Hạnh phúc biết bao nhiêu!
2/6/2020
Tú Sụn
* Nhà báo Nhị Lê:“Giao quyền lực cho kẻ không có đạo đức chẳng khác nào thả thú hoang vào xã hội”