YÊU LÀ THẾ ĐÓ


Duy nhất một mặt trời
Suốt đời như vậy đó
Duy nhất mình em thôi
Suốt đời luôn gắn bó

Gần nhau là tha thiết
Xa nhau mãi nhớ nhung
Hẹn nhau mừng khôn xiết
Đợi nhau mãi trông chừng

Suốt cả ngày thờ thẫn
Suốt cả đêm mơ màng
Miên man dài vô tận
Hy vọng luôn chứa chan

Yêu nhau là thế đó
Không yên được em ơi
Tuy niềm vui nhỏ nhỏ
Vẫn cho nhau trọn đời
3/9/2017
Tú Sụn