CÓ LÝ NÀO (hoạ thơ)

Ảnh: Giang Hoa


CÓ LÝ NÀO
(Bài xướng)
Đường chiều gió thổi phủ ngang vai
Chỗ ngõ em qua ướt gót hài
Sắp tối sương giăng buồn cảnh đổ
Nhiều lần ý muốn gợi duyên khai
Tâm chưa rõ nghĩa, tình thì rối
Họ giận hay, tôi hỏi thử ngài
Có lý yêu ai mà lẩn thẩn
Lời người thỉnh chẳng lẽ kia sai
Giang Hoa 03.4.2021

Hoạ bài CÓ LÝ NÀO của Giang Hoa

CÓ LÝ NÀO
Mộng ước một đời được sánh vai
Mà sao lận đận mãi bi hài
Chân tơ kẽ tóc đà trao rõ
Ân nghĩa duyên tình đợi triển khai
Lộng lẫy yến oanh nhờ phước chủ
Cao sang tơ lụa bởi công ngài
Tháng ngày mong mỏi trầu cau đặng
Có lý nào Tơ-Nguyệt ướm sai
12/4/2022
Tú Sụn
P/s: Câu 3-4 và câu 5-6 theo phép cú trung đối