SINH RA QUỶ RA MA*

Ảnh: Sưu tầm


Không còn gì để nói
Chính con gái của bà
Hành hạ bà tàn nhẫn
Lỗi bà sinh nó ra?

Nó chửi thề nói tục
Hốt cứt đổ lên đầu
Tát vào mặt tới tấp
Đồ mặt ngựa đầu trâu

Đánh chổi vào mặt mẹ
Vì mẹ đã quá già
Không khả năng chống đỡ
Không nổi tiếng kêu la

Nhìn nó cũng lớn tuổi
Đã trên dưới bốn mươi
Nó là một con quỷ
Không còn chút con người

Bà già này vô phước
Đẻ ra quỷ ra ma
Nếu đẻ ra con vật
Vật trả ơn cho bà
7/9/2020
Tú Sụn
* Cụ già Trần Thị Đường, ở Long Hoà, Cần Đước, Long An, bị chính con gái ruột của mình hành hạ, xúc cứt đổ lêm đầu, tát tới tấp, đánh chổi vào mặt, chửi bới thậm tệ!