TÌNH MÃI ĐẸP (hoạ thơ)

Anh: Của nhà

Hoạ bài vịnh “TÌNH MÃI ĐẸP” của Trương Quang Thọ

TÌNH MÃI ĐẸP
Cách xa biền biệt chỉ là mơ
Hiển hiện còn đây chửa xoá mờ
Ấm áp nhớ thương thường ngóng đợi
Nồng nàn nuối tiếc mãi than hờ*
Mân mê suốt buổi đồ di vật
Ngắm nghía hằng đêm bức ảnh thờ
Dẫu có âm dương đành cách trở
Là tình mãi đẹp một nàng thơ
25/1/2022
Tú Sụn
* Hờ: là khóc. Vd: hờ vợ, hờ mẹ, hờ cha…

TÌNH MÃI ĐẸP
Gió lạnh canh dài thỏa mộng mơ
Đêm hoang khắp nẻo sóng xô bờ
Người đi phút đợi lưu dòng chữ
Kẻ đứng giây chờ khảm khúc thơ
Hạnh phúc bao ngày luôn khắc đậm
Duyên tình mấy buổi chẳng phai mờ
Kề vai ngắm cảnh màu hoa nhớ
Áp má nhìn trăng đẹp lắm cơ
Thơ và ảnh
THÁI QUANG QUYỀN
28/11-2021
********
Vịnh ” TÌNH MÃI ĐẸP”-(Thơ Thái Quang Quyền)
Xong rồi ngẫm lại ngỡ trong mơ
Thế thái nhân tình chỉ bóng mờ
Nán đợi bao điều còn khuất tất
Chờ xem cõi thực vẫn ơ hờ
Bao mùa gió bấc ngồi than thĩ
Mấy độ đông qua cứ thẩn thờ
Ngắm cảnh hoài mong rồi cũng chán
Lưu trong ký ức mỗi vần thơ !…
Quảng Ngãi,28-11-2021
Trương Quang Thọ