THĂM QUÊ GẶP BẠN

Ảnh: Thanh Xuân


Buồn đau vì vợ đã từ trần
Thương nhớ u sầu tủi bản thân
Gặp bạn tâm giao nguôi thống khổ
Thăm quê trìu mến thắm tình dân
Chia vui thơ phú cùng bằng hữu
Góp mặt thi đàn với nghĩa nhân
Cõi tạm từ đây thôi đẫm lệ
Cần san sẻ giữ vững tinh thần
6/11/2019
Tú Sụn