KHOE

Ảnh: Sưu tầm


Chẳng thà cởi quách để mà khoe
Lấp ló làm chi khó lắm hè
Cái đó bà già thường lủng lẳng
Loại này con gái mới tròn xoe
Xưa khuyên kín đáo, cần che lại
Nay thích phô bày, để lấy le
Lé mắt bao chàng vì chỗ đó
Nếu thành tội phạm cũng nhăm nhe
5/7/2021
Tú Sụn