NGUY HIỂM

Ảnh: Sưu tầm


NGUY HIỂM
Chưa từng cạo trọc để bôi vôi
Lừng mặt quan ta cứ vậy thôi
Ngồi đó ghế cao mà kiếm chác
Ngẩng lên chỗ trọng để gom hời
Không may truy tố xin tha án
Trót lọt cố tình giữ tiếp ngôi
Cứ thế chui lên tầng chót vót
Nắm quyền sinh tử nước nhà! Ôi!
29/6/2022
Tú Sụn