ĐƯỜNG VỀ NÚI ĐÔI


Trên đường về núi đôi
Qua thảo nguyên dịu mát
Có khu rừng dào dạt
Và khe suối gọi mời
Trên đường về núi đôi
Không dấu chân nào lạ
Rừng hương thơm ngào ngạt
Suối róc rách reo vui
Trên đường về núi đôi
Lòng lâng lâng khao khát
Muốn thăm miền hoang mạc
Mà không được phép rồi
Chỉ được về núi đôi
Cho đôi môi ấm áp
Bao hương thơm mật ngọt
Say đắm ngất ngây rồi
Chỉ được về núi đôi … thôi!
24/6/2016
Tú Sụn