XÓT XA

 


XÓT XA
Người đi thiên cổ bốn năm tròn
Kẻ ở đau buồn mãi héo hon
Nuối tiếc miên man còn thấm đẫm
Nhớ thương chất ngất chẳng hao mòn
Bình sinh vạn kiếp luôn hiu quạnh
Tâm khảm muôn đời vẫn sắt son
Tưởng nhớ tôn thờ thê quá cố
Xót xa ngày tháng ngậm bồ hòn
27/5/2023
Tú Sụn